ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

З 25 травня 2018 року на території Республіки Польщі діє Регламент Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування директиви 95 / 46 / ЄС (Загальний регламент про захист даних) (Офіційний вісник ЄС, L 119 за 4.05.2016, стор. 1), далі — «Регламент». У той же день набув чинності закон Республіки Польщі від 10 травня 2018 р. «Про захист персональних даних» (Офіційний вісник Республіки Польщі «Дзєннік устав» (пол. «Dziennik Ustaw»), ст. 1000). У зв'язку з набуттям чинності нового законодавства ми повідомляємо інформацію, що стосується опрацювання персональних даних, в тому числі інформацію про принципи їх опрацювання.

Контролером персональних даних є Центр польсько-російського діалогу та порозуміння, що знаходиться за адресою: ul. Jasna 14 / 16A, 00-041 Warszawa (м. Варшава, Польща), а також суб'єкти, з якими контролер уклав відповідні договори про опрацювання персональних даних від імені Центру польсько-російського діалогу та порозуміння. У розумінні Регламенту наглядовим органом, що контролює дотримання принципів захисту персональних даних, є Голова Управління з питань захисту персональних даних (Urząd Ochrony Danych Osobowych, UODO). Центр польсько-російського діалогу та порозуміння призначив інспектора з питань захисту персональних даних в особі Мацєя Лучака (Maciej Łuczak), з яким можна зв'язатися за адресою електронної пошти: iod@cprdip.pl або по телефону: +48 502 348 833. Контролер отримує персональні дані автоматизованим способом у зв'язку з користуванням вебсторінками, адміністратором яких є Центр польсько-російського діалогу та порозуміння (вони зберігаються у файлах «cookie»), і в результаті авторизованого входу користувачів на сайт Центру польсько-російського діалогу та порозуміння. Персональні дані — це відомості, що дозволяють ідентифікувати фізичну особу. У разі користування нашими вебсторінками такими відомостями є, зокрема: ім'я та прізвище, адреса місця проживання, адреса електронної пошти, логін, пароль, IP-адреса або номер телефону. Збір та опрацювання зібраних персональних даних необхідні для користування вебсайтами та послугами Центру польсько-російського діалогу та порозуміння, а також виконання Центром польсько-російського діалогу та порозуміння передбачених законом завдань. Будь-який збір персональних даних повинен здійснюватися згідно з належними правовими підставами. Крім відповідних законних повноважень і укладеною між сторонами угодою, такою підставою є добровільна передача персональних даних та згода на їх опрацювання з метою, для якої вони були надані контролеру. Особа, що надала згоду на опрацювання своїх персональних даних, має право в будь-який момент відкликати свою згоду без вказання причин, причому це не впливає на законність опрацювання, здійсненого на підставі згоди перед її відкликанням. Ця особа має право на доступ до своїх персональних даних, їх виправлення, видалення або обмеження їх опрацювання. Також вона має право на перенесення даних, висловлення заперечення щодо способу опрацювання даних, оскарження в наглядовому органі в розумінні Регламенту, тобто у Голови Управління з питань захисту персональних даних (UODO). Умовою користування вебсторінками Центру польсько-російського діалогу та порозуміння є надання добровільної і нічим не обмеженої згоди на опрацювання персональних даних в рамках чинного законодавства. У разі якщо вебсторінками, адміністратором яких є Центр польсько-російського діалогу та порозуміння, користується особа, молодша 16-ти років, необхідно щоб належну згоду або підтвердження надала особа, яка здійснює батьківські права або опіку / піклування щодо такого неповнолітнього. Беручи до уваги вищевикладене, якщо ви є особою, якій виповнилося 16 років, і добровільно надаєте свою згоду на опрацювання своїх персональних даних, що збираються автоматизованим способом в рамках користування сайтами і послугами Центру польсько-російського діалогу та порозуміння, натисніть на хрестик з правого боку, що означатиме, що ви висловили згоду на опрацювання своїх персональних даних.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Під час користування сайтом Центру польсько-російського діалогу та порозуміння користувач, який його відвідує, погоджується з цією політикою конфіденційності. Для Центру польсько-російського діалогу та порозуміння дуже важливим є дотримання конфіденційності по відношенню до всіх користувачів, які відвідують його вебсторінки. Для Центру польсько-російського діалогу та порозуміння важливо, щоб кожен користувач його сайту знав, які його дані збираються і як він може забезпечити конфіденційність своїх даних. Вебсторінки Центру польсько-російського діалогу та порозуміння містять посилання на інші сайти. З огляду на те, що Центр польсько-російського діалогу та порозуміння не є їх адміністратором, він не несе відповідальності за принципи дотримання конфіденційності, які діють на цих сайтах, проте рекомендує перед переходом на інший вебсайт ознайомитися з його політикою конфіденційності, щоб прийняти свідоме рішення щодо користування цим сайтом. Під час відвідування вебсторінок Центру польсько-російського діалогу та порозуміння сервери автоматично збирають і зберігають анонімну інформацію про користувачів сайту, зокрема: кількість візитів, країну відвідувача, час, проведений на сайті, IP-адресу комп'ютера, URL-адресу та назву браузера, в якому відвідувач відкривав сайт. Зібрані персональні дані, передбачені п. 4, використовуються як допоміжний матеріал для адміністрування вебсторінками Центру польсько-російського діалогу та порозуміння і розкриваються тільки особам, які мають повноваження адміністратора сервера і комп'ютерної мережі. Зібрані персональні дані, передбачені п. 4, Центр польсько-російського діалогу та порозуміння аналізує за допомогою системи «Google Analytics», що використовує так звані файли «cookie». Файли «cookie» — це невеликі текстові файли, що автоматично розміщує на пристрої користувача (комп'ютері, смартфоні) вебсайт, який відвідує користувач. З їх допомогою Центр польсько-російського діалогу та порозуміння може збирати анонімні статистичні дані про відвідування та користування сайтом, щоб краще пізнати очікування користувачів своїх вебсторінок і розвивати ці сторінки таким чином, аби вони краще відповідали очікуванням користувачів, які їх відвідують. Браузери дозволяють автоматично зберігати файли «cookie» на комп'ютері або смартфоні користувача. Проте, цей механізм можна заблокувати. Для цього треба вибрати в браузері опцію заборони збереження файлів «cookie». Врахуйте, що в цьому випадку деякі функції сайту можуть не працювати. На вебсторінках Центру польсько-російського діалогу та порозуміння можна користуватися послугою «Add This», що дозволяє ділитися інформацією в соціальних мережах. З детальною інформацією про політику конфіденційності цієї послуги можна ознайомитися на сайті: http://www.addthis.com/privacy. Центр польсько-російського діалогу та порозуміння під час опрацювання персональних даних користувачів, які відвідують вебсторінки Центру польсько-російського діалогу та порозуміння, дотримується законодавства про захист персональних даних, зокрема, Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування директиви 95/46 / ЄС (Загальний регламент про захист даних) (Офіційний вісник ЄС, L 119 за 4.05.2016, стор. 1) , далі «Регламент», а також закону Республіки Польщі від 10 травня 2018 р. «Про захист персональних даних» (Офіційний вісник Республіки Польщі «Дзєннік устав» (пол. «Dziennik Ustaw» ( Dz.U.)), ст. 1000, з подальшими змінами). Персональні дані, передбачені п. 4, опрацьовуються в зв'язку з виконанням завдань у громадських інтересах, в тому числі передбачених законом завдань, перерахованих в законі від 25 березня 2011 р. «Про Центр польсько-російського діалогу та порозуміння» (Офіційний вісник Республіки Польщі «Дзєннік устав» (пол. «Dziennik Ustaw» (Dz.U.)), 2016, ст. 494, з подальшими змінами), на підставі пп. 1а, с або е ст. 6 Регламенту. Персональні дані, передбачені п. 4, зберігатимуться протягом всього періоду існування Центру польсько-російського діалогу та порозуміння. Одержувачами персональних даних, передбачених п. 4, можуть бути суб'єкти, які на підставі чинного законодавства Республіки Польща мають право вимагати надання доступу до цих даних, суб'єкти, які надають Центру польсько-російського діалогу та порозуміння послуги поштового зв'язку, платіжні послуги, послуги в сфері телекомунікаційного або ІТ-обслуговування, юридичні та колекторські послуги. Контролером персональних даних, передбачених п. 4, є Центр польсько-російського діалогу та порозуміння, що знаходиться за адресою: ul. Jasna 14 / 16A, 00-041 Warszawa (м. Варшава, Польща); тел.: +48 22 295 00 30, факс: +48 22 295 00 31, e-mail: cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl. Інспектором з питань захисту персональних даних в Центрі польсько-російського діалогу та порозуміння є Мацєй Лучак (Maciej Łuczak), тел.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl. У зв'язку з опрацюванням персональних даних, передбачених п. 4, суб'єкт даних має: 1) право вимагати від контролера надання доступу до своїх персональних даних, їх виправлення, видалення або обмеження їх опрацювання, а також право на висловлення заперечення щодо способу опрацювання даних та на їх перенесення; 2) право на відкликання згоди в будь-який момент, причому це не впливає на законність опрацювання, що здійснено на підставі згоди, наданої перед її відкликанням; 3) право на оскарження у наглядовому органі в розумінні Регламенту, тобто у Голови Управління з питань захисту персональних даних (UODO); 4) право звертатися до Інспектора з питань захисту персональних даних Центру польсько-російського діалогу та порозуміння у разі будь-яких питань, пов'язаних з опрацюванням персональних даних. Надання персональних даних, передбачених п. 4, є добровільним, але воно необхідне для користування вебсайтами Центру польсько-російського діалогу та порозуміння. Персональні дані користувачів, які відвідують вебсторінки Центру польсько-російського діалогу та порозуміння, можуть збиратися шляхом їх вказання у реєстраційних формулярах, зокрема, вказання електронної адреси у формулярах підписки на розсилку або зворотного зв'язку. У цьому випадку користувач відповідно до вимог Регламенту отримує інформацію про те, хто є контролером персональних даних, з якою метою і на якій підставі збираються персональні дані, а також про права суб'єкта даних. Беручи до уваги розвиток цифрових технологій і зміни, що в них відбуваються, Центр польсько-російського діалогу та порозуміння залишає за собою право впроваджувати зміни до цієї політики конфіденційності.